The University of Southampton

Publications

Sun, Kai, Xiao, Wei, Ye, Sheng, Kalfagiannis, Nikolaos, Kiang, Kian Shen, de Groot, C H Kees and Muskens, Otto L. (2020) Embedded metal oxide plasmonics using local plasma oxidation of AZO for planar metasurfaces. Advanced Materials, 32 (25), [e2001534]. (doi:10.1002/adma.202001534).

Zhang, Shi, Zhu, Xupeng, Xiao, Wei, Shi, Huimin, Wang, Yasi, Chen, Zhiquan, Chen, Yiqin, Sun, Kai, Muskens, Otto L, De Groot, C H, Liu, Shao-Ding and Duan, Huigao (2020) Strongly coupled evenly divided disks: a new compact and tunable platform for plasmonic Fano resonances. Nanotechnology, 31 (32), 325202, [325202]. (doi:10.1088/1361-6528/ab8d68).

Peng, Qiuxian, Zhang, Qin, Xiao, Wei, Shao, Meng, Fan, Qin, Zhang, Hongwei, Zou, Yukai, Li, Xin, Xu, Wenxue, Mo, Zhixian and Cai, Hongbing (2014) Protective effects of Sapindus mukorossi Gaertn against fatty liver disease induced by high fat diet in rats. Biochemical and Biophysical Research Communications, 450 (1), 685-691. (doi:10.1016/j.bbrc.2014.06.035).

Contact

Share this profile FacebookTwitterWeibo